Во Активности

Истражувањето на терен  на учениците од меѓународна матура и гостите од Катовице беше реализирано на 25 и 26.01  преку прашалници и анкети на тема: Квалитетот на живеење во Скопје, квалитет на животна средина и квалитетот на стандарди за снабдување со производи во одредни средини во 20 точки низ градот. Предмет на мерење беше бучавата, зачестеноста на сообраќајот, загаденост на средината, пристап до средства за транспорт и  оштетувања на јавните добра и сл.  Квалитет на производи во однос на цени, вид на објекти за пазарување, како и цена на капацитети на домување. По истражувањето на терен податоците беа внесени во формулар на интернет и ќе се користат за изработка на семинарска задача по предметот Географија.

Recent Posts

Оставете коментар

Контактирајте не

Во моментот не сме активни. Но можете да ни пратите е-пошта.

Не се чита? Промени текст. captcha txt