Slide background
Мисија на училиштето
Со високи воспитно-образовни норми до здрави,
млади личности оспособени за понатамошното образование
Slide background
Визија на училиштето
Динамично училиште-критериум за успех
Информации од огласната табла

Учениците од Меѓународна матура од Гимназија Јосип Броз Тито заедно со професорката Кристина Павловска го посетија Саемот за волонтерство во холот на Американското Катче во Националната и Универзитетска библиотека, организиран од Американската Амбасада.

На ден 06.10.2014 година, во Организацијата Никола Кљусев се одржа обука на која присуствуваа ученици од нашата гимназија од III и IV година на тема „Не за говор на омраза“

На 04.10.2014 година, во организација на Здружението на граѓани за подобрување на себеси и другите – СФЕРА и секторот за образование на Град Скопје, во Градскиот парк се одржаа ,,Средношколски игри 2014” за учениците од сите средни училишта во 11 категории натпревари. Нашето училиште учествуваше во сите и ги освои следниве награди: *Крос за женски […]

На ден 26.09.2014 година 8 ученици од трета и четврта година учествуваа на Проект за меѓународна интеграција во образованието (USAID) чии активности се спроведени од страна на Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) во партнерство со МОЈА КАРИЕРА. Ученицте подготвија краток филм и истиот го презентираа за што беа посебно пофалени од организаторите.

На ден 26.09.2014 година, се одржа ,,Ден на Европските јазици” во организација на СУГС Гимназија ,,Јосип Броз-Тито” и ЕЛТАМ Асоцијацијата на наставници по англиски јазик на Република Македонија со музички настапи, креативни катчиња, штандови со материјали за промоција на јазиците, натпревар по правопис на повеќе јазици и креативни игри. Гости кои присуствуваа: ОУ ,,Св. Кирил […]

Настани и активности

Учениците од Меѓународна матура од Гимназија Јосип Броз Тито заедно со професорката Кристина Павловска го посетија Саемот за волонтерство во холот на Американското Катче во Националната и Универзитетска библиотека, организиран од Американската Амбасада.

На ден 06.10.2014 година, во Организацијата Никола Кљусев се одржа обука на која присуствуваа ученици од нашата гимназија од III и IV година на тема „Не за говор на омраза“

На 04.10.2014 година, во организација на Здружението на граѓани за подобрување на себеси и другите – СФЕРА и секторот за образование на Град Скопје, во Градскиот парк се одржаа ,,Средношколски игри 2014” за учениците од сите средни училишта во 11 категории натпревари. Нашето училиште учествуваше во сите и ги освои следниве награди: *Крос за женски […]

На ден 26.09.2014 година 8 ученици од трета и четврта година учествуваа на Проект за меѓународна интеграција во образованието (USAID) чии активности се спроведени од страна на Македонскиот центар за граѓанско образование (МЦГО) во партнерство со МОЈА КАРИЕРА. Ученицте подготвија краток филм и истиот го презентираа за што беа посебно пофалени од организаторите.

На ден 26.09.2014 година, се одржа ,,Ден на Европските јазици” во организација на СУГС Гимназија ,,Јосип Броз-Тито” и ЕЛТАМ Асоцијацијата на наставници по англиски јазик на Република Македонија со музички настапи, креативни катчиња, штандови со материјали за промоција на јазиците, натпревар по правопис на повеќе јазици и креативни игри. Гости кои присуствуваа: ОУ ,,Св. Кирил […]