Slide background
Мисија на училиштето
Со високи воспитно-образовни норми до здрави,
млади личности оспособени за понатамошното образование
Slide background
Визија на училиштето
Динамично училиште-критериум за успех
Информации од огласната табла

Учениците од програмата за Меѓународна Матура, при средното училиште на град Скопје- Гимназија „Јосип Броз – Тито“ и оваа 17-та година по ред ја подготвија својата изложба .На изложбата своите дела ги претставија 19 ученици, кои шти изминатите две години обработуваа теми преку разновидни ликовни техники.Изложбата се отвори на 18-ти Март во мултимедијалниот центар Мала […]

На 14 март 2014 учениците од трета година заедно со професорите Сузана Андреска и Александра Коруноска реализираа посета на Кабинетот на Претседателот на Р.Македонија. Tоа е дел од наставната програма и планирање на предметот„Вовед во право“ што го изучуваат учениците во трета година во гимназиското образование во општествено-хуманистичкото подрачје. Целта на посетата беше изворно запознавање […]

Во рамките на проектната активност Мир толеранција и заштита посета на ученици во периодот од 17.03-21.03 ќе го посетат воениот аеродром Петровец.  

Посета на претставници од ПМФ и реализирана презентација пред учениците од класовите со ПМА и ПМБ подрачје и заинтересирани ученици од другите класови од 4 година

На 19.03.2014 посета и презентација на Штуловиот универзитет.

Настани и активности

Учениците од програмата за Меѓународна Матура, при средното училиште на град Скопје- Гимназија „Јосип Броз – Тито“ и оваа 17-та година по ред ја подготвија својата изложба .На изложбата своите дела ги претставија 19 ученици, кои шти изминатите две години обработуваа теми преку разновидни ликовни техники.Изложбата се отвори на 18-ти Март во мултимедијалниот центар Мала […]

мар
19

На 19.03.2014 посета и презентација на Штуловиот универзитет.

Мар
24

. На 24.03.2014 година посета и презентација  на факултетот за Информатички науки од Охрид

мар
19

.На 19.03.2014 година од 13.00 до 17.00 часот во Гимназијата ќе се реализира крводарителска акција.Акцијата ќе се одвива во Кабинетот по спорт и учество ќе можат да земат полнолетни ученици и ученици кои имаат 17 години со тоа што ќе донесат согласност од родител       

Мар
18

На ден 18.03.2014 се одржа групното фотографирање на класовите со нивните класни раководители.