Учество во креативни работилници / Participation in creative workshops

20171127_123147
Учениците од трета година од паралелката на Меѓународна Матура заедно со учениците од ДУЦОР ,,Партенија Зографски” на 27 и 28 ноември учествуваат во креативни работилници, во рамките на проектот за ,,Социјална инклузија’’  – во Националната Галерија на Македонија (објект Чифте Амам).
Учениците работат со сликање на керамика, а од нивните изработки ќе биде организирана изложба на 1 декември, по повод Меѓународиот ден на лицата со посебни потреби.
Целта на проектот е социјализација на лицата со хендикеп и односот на идните генерации во покажување на почит и уважување на различностите.

On the 27th and 28th of November, the third year students of the International Baccalaureate program along with the students of DUCOR “Partenij Zoografski” took part in a creative workshop which was a part of the project “Social Inclusion” in the Nacional Gallery of Macedonia (in Chifte Amam). The students painted ceramics and their creations will be shown in a exhibition organised for the workshop which will be held on the 1st of December in for the International Day of Persons with Disabilities.

The aim of the project was the socialization of people with disabilities and improving the future generations’ show of respect for diversities.

20171127_121158 20171127_121206 20171127_121843 20171127_122122 20171127_123147