Spring Festival во Втора гимназија во Марибор / The Spring Festival at The Second Gymnasium in Maribor

30595227_10214505668933698_5933472838110412800_o

Учениците од програмата на Меѓународна матура го претставуваат Училиштето и Република Македонија на Spring Festival во Втора гимназија во Марибор, Словенија. Во текот на неколку дена ќе учествуваат на креативни работилници и ќе се запознаат со ученици не само од Словенија туку и од Израел, Франција, Германија, Словачка, Босна и Херцеговина и Србија. Одговорен професор – Гордиана Ѓоргова.

The students from the International Baccalaureate program are representing the high school and the Republic of Macedonia at the Spring Festival at The Second Gymnasium in Maribor, Slovenia. During their stay in the country, they will take part in creative workshops and get acquainted with students not only from Slovenia, but also from Israel, France, Germany, Slovakia, Bosnia and Herzegovina and Serbia. Mentor – Professor Gordiana Gjorgova.

30712619_10214505667973674_8418603738062651392_o 30595227_10214505668933698_5933472838110412800_o 30623609_10214505666733643_610242194799853568_o 30624076_10214505668733693_3079604650605805568_o 30629531_10214505667133653_5848330368507183104_o 30652285_10214505667013650_899838636839665664_o 30656651_10214505668213680_7494294185751609344_o 30657308_10214505668413685_2191912864179027968_o 30689025_10214505667333658_6357815847473381376_o