ВОСПИТНИОТ И РАКОВОДНИОТ КАДАР

18090850_787411941414435_931707332_o

Татијана Стојанова Дуева– директор

Маја Војнеска – стручен соработник, педагог

Фросина Котларова-стручен соработник, психолог

Ликоска-Угриноска Јулија-стручен соработник, библиотекар

Наставници

Р.Б. Презиме и име наставни предмети
Дерменџиева Дијана македонски јазик и литература
Тодоровска Слободанка —– // —–
Панчевска Ленка —– // —–
Бојкиќева Вера —– // —–
Гачевиќ Светлана —– // —–
Миоски Александра —– // —–
Атанасова Јасминка —– // —–
Јанчева Каролина —– // —–
Величкова Емилија —– // —–
Ристова Душанка —– // —–
Младеновска Ана —– // —–
Ѓоргова  Гордијана англиски јазик
Ѓурчиновска Александра —– // —–
Кочовска Ива —– // —–
Станковиќ Снежана —– // —–
Костовска Софија —– // —–
Шабан Ширин —– // —–
Стибел Јосип —– // —–
Серафимовска Борозан Маја —– // —–
Кушовска Маргарита —– // —–
Мишевска Мања Германски јазик
Несторовска Славица —– // —–
Костовска Лилјана —– // —–
Али Анифе —– // —–
Хаџи-Арсова Загорка —– // —–
Клиафа Кристина —– // —–
Хаџистојанова Ели француски јазик
Мелек Имер —– // —–
Терзитанов Никола —– // —–
Горовска Марта италијански јазик
Селда Идрис турски јазик
Зекир Сејхан —– // —–
Алеиви Саид бизнис и претприемништво
Андоновска Ема латински јазик
Ивановска Мирчевска Весна математика
Филиповска Лидија —– // —–
Каланоска Анита —– // —–
Соколовска Кристина —– // —–
Георгиев Зоран —– // —–
Божиновска Катерина —– // —–
Танеска Ирена —– // —–
Спахи Филиз —– // —–
Наумоска Анкица информатика
Николова Јулијана —– // —–
Николајевич Оливер —– // —–
Додевски Драган историја
Петреска  Дамеска Тамара —– // —–
Даниела Арсова —– // —–
Ирена Трајковска —– // —–
Павлов Никола географија
Кржовска Силвана —– // —–
Асани Салим —– // —–
Ѓорѓиева Надица физика
Максимовска Наташа —– // —–
Виолета Василевска —– // —–
Сејменов Олга —– // —–
Гавриловска Олгица хемија
Коруновска Александра —– // —–
Јанковски Јанко —– // —–
Хаџи-Тосева Аврамчева Ксенија —– // —–
Стројманова Радмила биологија
Ачкоска Софија —– // —–
Лидија Котеска —– // —–
Карахасан Имер —– // —–
Сековска Славица —– // —–
Стојковска Тања логика, филозофија
Слободанка Галеска филозофија
Тахир Сузана социологија
Кристина Павловска психологија
Делфина Серафимовска педагогија
Талеска Узуновска Весна филозофија
Бончаноски Јане социологија
Ѓорѓиева Цеце —– // —–
Андонакис Такис мир, толеранција и заштита
Весна Црнеска Симоска бизнис и претприемништво
Андреска Сузана вовед во право
Милена Јовевска менаџмент и економија
Кристина Матеска —– // —–
Дамјаноска-Наумовска Ангелина ликовна уметност
Кристина Битракова —– // —–
Симоновски Гоце —– // —–
Лејла Халим —– // —–
Гелевска Силвана музичка уметност
Џајковска Снежана —– // —–
Хабибе Кубур —– // —–
Јосифовски Слободан Спорт и спортски активности
Васовиќ Маја —– // —–
Поповски Владимир —– // —–
Бишковски Владимир —– // —–
  1. .
Ѓорѓиоски Гоце —– // —–
Абди Орхан —– // —–