No Picture

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИНТЕРНИОТ ОГЛАС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Во интерниот оглас за упис на ученици во прва година на СУГС Гимназија Јосип Броз Тито Скопје бр. 08-159/1 СЕ ВРШАТ СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА: Во делот III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ Ставот 1, алинеја…

Прочитај повеќе..

No Picture

КОНКУРСНИ РОКОВИ

ПРИЈАВУВАЊЕТО И ЗАПИШУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ СЕ ВРШИ ВО ЕДЕН УПИСЕН РОК СО ДВЕ ПРИЈАВУВАЊА ВО МЕСЕЦ ЈУНИ. Првото пријавување и запишување на учениците се врши на 18 и 19 јуни 2018 година, а ранг листите…received_10214756154675685

Меѓународна матура

Учениците од паралелката IV 13 од програмата за Меѓународна матура го полагаа последниот екстерен испит во сесијата мај 2018. Им посакуваме одлични резултати на екстерните испити со надеж дека ќе успеат да се запишат на…


20180424_132442

Проект инфомлади@креативни

По завршувањето со работилницата за стоп-анимација под раководство на Македонка Тошевски а во рамки на проектот инфомлади@креативни, на учениците кои учествуваа во работилницата на 08.05 2018 г.  им беа доделени сертификати за учество. Нивниот филм ќе може…


IMG-b7843474e5dae09cdf02dcfcb65eebce-V

Предавање на тема : Паметни градови

На 04.04.2018 година учениците од ПМА класовите IV-1 и IV-2 од нашето училиште СУГС Гимназија “Јосип Броз-Тито”, со предметниот професор Виолета Василевска присуствуваа на предавањето на Европскиот Универзитет на Република Македонија на тема “Паметни градови:…сугс јосип броз тито

И Н Т Е Р Е Н О Г Л А С за запишивање на ученици во прва година за гимназиско образование за 2018 /2019 година

08-184/2 19.04.2018 Во согласност со член 42 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10,…


No Picture

ИНТЕРЕН ОГЛАС

ИНТЕРЕН ОГЛАС За запишување на ученици во  ГЕРМАНСКА  ПАРАЛЕЛКАсо изучување нагермански јазик со 6 часа неделен фонд  во учебната 2018/2019 година во СУГС гимназија “ ЈОСИП БРОЗ – ТИТО “  Скопје   1.БРОЈ НА УЧЕНИЧКИ…


No Picture

Конкурс за запишување ученици во трета година во паралелка со Меѓународна матура во учебната 2018/19г.

УСЛОВИ ЗА УПИС И КОНКУРСНИ РОКОВИ БРОЈ НА УЧЕНИЧКИ МЕСТА Во согласност со Конкурсот на Министерството за образование и наука за запишување на уленици во учебната 2018.2019г. во гимназијата , “Јосип Броз Тито ” во…