European Mobility Week

Во рамки на European Mobility Week која се реализираше во периодот од 16 до 22 септември 2015 година на 21.09.2015 (понеделник) две паралелки од нашата Гимназија (III-3 Класен раководител Цеца Ѓорѓиева и III-10 Силвана Гелевска)…


уписи

Конкурс за запишување ученици во СУГС Гимназија „Јосип Броз Тито“ за учебната 2015/2016 година

Согласно член 42 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11,…„Џифони“ на кој учество земаа ученици од нашата гимназија

Од 08.10.2014 до 12.10.2014 година се одржа македонскиот филмски фестивал „Џифони“ на кој учество земаа ученици од нашата гимназија кои имаа можност да се запознаат и бидат дел од многу спроведени активности и дружења со…


10407711_1540732799472982_107803846028047423_n

Димитар Ѓеорѓиевски во нашата Гимназија одржа предавање

Директорот на Дирекцијата за заштита на лични податоци, Димитар Ѓеорѓиевски во нашата Гимназија одржа предавање на повеќе теми: „Мојот број-мојот заштитен свет“, „Клуч кон приватноста“ и „Вашата приватност е сигурна со нас“.