In Новости

Со цел да им се помогне на учениците од четврта година да го направат вистинскиот избор за своето идно образование, во нашата гимназија организираме претставување на Универзитети. Денеска, 20.02.2019 година, беше претставен International Faculty City College во рамките на The University of Sheffeld. Претставникот од универзитетот на мошне интересен и забавен начин, на нашите ученици им одржа презентација преку предавање за тоа што всушност претставува кариерен развој.
Информативен материјал можете да добиете во училишната библиотека.
Одговорни професори
Д-р Гордијана Ѓоргова, Јулија Ликоска – Угриноска и Светлана Гачевиќ.

Recent Posts

Leave a Comment

Контактирајте не

Во моментот не сме активни. Но можете да ни пратите е-пошта.

Not readable? Change text. captcha txt