0

Повик за наставници за учество во дисеминација на Еразмус+ проектот „Ефективна училница насочена кон ученикот“

  Нашето училиште во периодот од 1.9.2020 до 31.8.2022 година го спроведува Еразмус+ проектот „Ефективна училница насочена кон ученикот“ (бр. 2020-1-MK01-KA101-077668). Во рамките на [...]