0

Повик за учество во селекција на ученици за ЛТТ активност на Крит во рамките на Еразмус+ проектот „Нашиот живот во наши раце

Драги ученици, Нашето училиште е вклучено во Еразмус+ проектот „Нашиот живот во наши раце“ (“Our Life in Our Hands“) од програмата КА229 – Стратешки партнерства за училишни размени. [...]