Слободните ученички активности во програмата за меѓународна матура се нарекуваат КАС програма што подразбира креативност, акција и сервис. За да се стекне со диплома во текот на двете години ученикот мора задолжително да оствари минимум 150 часа и тоа по 50 часа минимум од секоја активност.

Учениците од паралеките со Меѓународна матура активностите ги реализираат со следните институции:  Организација на црвен крст , Прва детска амбасада ,,Меѓаши,, СОС Детско село, Детски градинки  ,,13 Ноември,, Дом за стари лица ,,Мери Терзиева,, Дом на хуманитарни организации ,, Даре Џамбаз,, Дом за деца без родители,, 11 Октомври,, Средно училиште за образование и рехабилитација на  ученици со посебни потреби,, Св Наум Охридски ; Младински Образовен Форум- Дебатна програма  Македонски Модел на Обединети нации, Еколошки друштва и невладинa организациja за заштита на природната средина; ‘Go Green’ , културно уметнички друштва, хор, оркестар спортски организации и друштва, фитнес клубови, базен и др.

Контактирајте не

Во моментот не сме активни. Но можете да ни пратите е-пошта.

Not readable? Change text. captcha txt