Силвана Кржовска – директор 

Маја Војнеска – стручен соработник, педагог

Кристина Атанасова – стручен соработник, психолог

Јулуја Ликоска-Угриноска – стручен соработник, библиотекар 

Македонски јазик

Име и презиме
1 Неделковска Елена
2 Тодоровска Слободанка
3 Бојкиќева Вера
5 Видевска Јасминка
6 Јанчева Каролина
7 Величкова Емилија
8 Елизабета Величковска
9 Ристова Душанка
10 Младеновска Ана
11 Гачевиќ Светлана
12 Стојанова Дуева Татијана

Англиски јазик

  Име и презиме
1 Ѓоргова Гордијана
2 Антовска Александра
3 Костовски Дарко
4 Шабан Ширин
5 Серафимовска Борозан Маја
6 Мељовиќ Алмир
7 Стибел Јосип
8 Ковачовска Софија
9 Стефанова Јордановски Невенче

Германски јазик

Име и презиме
1 Несторовска Славица
2 Симоноска Ана
3 Клиафа Кристина
4 Сања Зографска
5 Лилјана Костовска

Француски јазик

Име и презиме
1 Павлина Качујановска
2 Мелек Имер
3 Терзитанов Никола

Италијански јазик

Име и презиме
1 Горовска Марта

Латински јазик

Име и презиме
1 Андоновска Ема

Турски јазик

Име и презиме
1 Ахмед Сељда
2 Зекир Сејхан
3 Ајлин Карахасан

Математика

Име и презиме Електронска пошта
1 Милевска Проданова Ана
2 Филиповска Лидија
3 Николовска Билјана
4 Ласковски Забазновски Славчо
5 Георгиев Зоран
6 Божиновска Катерина
7 Танеска Ирена
8 Спахи Филиз
9 Ивановска Весна

Информатика

Име и презиме Електронска пошта
1 Наумовска Анкица
2 Шериф Ќамил Семра
3 Николајевич Оливер
4 Димовски Анета

Историја

Име и презиме
1 Петреска Дамеска Тамара
2 Трајковска Ирена
3 Димовски Владимир
4 Зејадин Исамедин
5 Арсова Даниела
6 Симоски Владимир

Географија

Име и презиме
1 Павлов Коле
2 Кирковски Александар
3 Трајковска Емилија
4 Бекир Султан Мухамед

Физика

Име и презиме
1 Саздова Грозданка
2 Максимовска Наташа
3 Виолета Василевска
4 Снежана Бојчин

Хемија

Име и презиме
1 Гавриловска Олгица
2 Коруновска Александра
3 Љама Семиха
4 Рушан Ајџа
5 Снежана Малцов
6 Хаџи-Тосева Аврамчева Ксенија

Биологија

Име и презиме
1 Стројманова Радмила
2 Младеновска Ивона
3 Котеска Лидија
4 Шуа Ибадет

Филозофија

Име и презиме
1 Тахир Сузана
2 Петровска Ана
3 Талеска Узуновска Весна
4 Галеска Слободанка
5 Младеновска Тања

Логика

Име и презиме
1 Тахир Сузана
2 Петровска Ана
3 Галеска Слободанка
4 Младеновска Тања

Социологија

  Име и презиме
1 Тахир Сузана
2 Ѓорѓиева Цеце
3 Елеонора

Психологија

Име и презиме
1 Атанасова Кристина

Педагогија

Име и презиме
1 Делфина Серафимовска

Бизнис и претприемништво

  Име и презиме
1 Црнеска Симоска Весна
2 Мерџан Ѓунтер

Менаџмент и економија

Име и презиме
1 Милена Јовевска
2 Мерџан Ѓунтер

Вовед во право

Име и презиме
1 Андреска Сузана

Ликовна уметност

Име и презиме
1 Дамјаноска-Наумоска Ангелина
2 Кристина Битракова
3 Симоновски Гоце
4 Лејла Хазир

Музичка уметност

Име и презиме Електронска пошта
1 Гелевска Силвана
2 Џајковска Снежана

Спорт и спортски активности

  Име и презиме Електронска пошта
1 Јосифовски Слободан
2 Мачлева Маја
3 Бишковски Владимир
4 Ѓорѓиоски Гоце
5 Абди Орхан
6 Андреска Руска

Последно ажурирање: 06.04.2020 15:40 часот

Контактирајте не

Во моментот не сме активни. Но можете да ни пратите е-пошта.

Not readable? Change text. captcha txt