Силвана Кржовска – директор

Маја Војнеска – стручен соработник, педагог

Јулуја Ликоска-Угриноска – стручен соработник, библиотекар

Македонски јазик

Име и презиме Електронска пошта
1 Дерменџиева Дијана
2 Тодоровска Слободанка
3 Бојкиќева Вера
5 Атанасова Јасминка
6 Јанчева Каролина
7 Величкова Емилија
8 Елизабета Величковска
9 Ристова Душанка
10 Младеновска Ана

Англиски јазик

Име и презиме Електронска пошта
1 Ѓоргова  Гордијана
2 Ѓурчиновска Александра
3 Невенче Стефанова Јордановски
4 Шабан Ширин
5 Стибел Јосип
6 Серафимовска Борозан Маја
7 Мељовиќ Алмир

Германски јазик

Име и презиме Електронска пошта
1 Несторовска Славица
2 Костовска Лилјана
3 Ана Дамевска
4 Хаџи-Арсова Загорка
5 Клиафа Кристина

Француски јазик

Име и презиме Електронска пошта
1 Павлина Качујановска
2 Мелек Имер
3 Терзитанов Никола

Италијански јазик

Име и презиме Електронска пошта
1 Горовска Марта

Латински јазик

Име и презиме Електронска пошта
1 Андоновска Ема

Турски јазик

Име и презиме Електронска пошта
1 Идрис Сељда
2 Зекир Сејхан
3 Ајлин Карахасан

Математика

Име и презиме Електронска пошта
1 Ивановска Мирчевска Весна
2 Филиповска Лидија
3 Николовска Билјана
4 Ласковски Забазновски Славчо
5 Георгиев Зоран
6 Божиновска Катерина
7 Танеска Ирена
8 Спахи Филиз

Информатика

Име и презиме Електронска пошта
1 Наумовска Анкица
2 Шериф Ќамил Семра
3 Николајевич Оливер

Историја

Име и презиме Електронска пошта
1 Петреска  Дамеска Тамара
2 Трајковска Ирена
3 Елвиса Нуредини
4 Зејадин Исамедин
5 Даниела Арсова

Географија

Име и презиме Електронска пошта
1 Павлов Коле
2 Трајковска Емилија
3 Мухамед Бекир
4 Сузана Тасева

Физика

Име и презиме Електронска пошта
1 Неделковски Цветко
2 Максимовска Наташа
3 Виолета Василевска
4 Снежана Бојчин

Хемија

Име и презиме Електронска пошта
1 Гавриловска Олгица
2 Коруновска Александра
3 Љама Семиха
4 Селман Ајџа
5 Снежана Малцов
6 Хаџи-Тосева Аврамчева Ксенија

Биологија

Име и презиме Електронска пошта
1 Стројманова Радмила
2 Младеновска Ивона
3 Котеска Лидија
4 Карахасан Имер

Филозофија

Име и презиме Електронска пошта
1 Стојковска Тања
2 Слободанка Галеска
3 Талеска Узуновска Весна

Логика

Име и презиме Електронска пошта
1 Стојковска Тања

Социологија

Име и презиме Електронска пошта
1 Тахир Сузана
2 Бончаноски Јане
3 Ѓорѓиева Цеце

Психологија

Име и презиме Електронска пошта
1 Ана Грашевска

Педагогија

Име и презиме Електронска пошта
1 Делфина Серафимовска

Бизнис и претприемништво

Име и презиме Електронска пошта
1 Весна Црнеска Симоска

Менаџмент и економија

Име и презиме Електронска пошта
1 Милена Јовевска
2 Ѓунтер Мерџан
3 Кристина Матеска

Вовед во право

Име и презиме Електронска пошта
1 Андреска Сузана

Ликовна уметност

Име и презиме Електронска пошта
1 Дамјаноска-Наумоска Ангелина
2 Кристина Битракова
3 Симоновски Гоце
4 Лејла Халим

Музичка уметност

Име и презиме Електронска пошта
1 Гелевска Силвана
2 Џајковска Снежана

Спорт и спортски активности

Име и презиме Електронска пошта
1 Јосифовски Слободан
2 Васовиќ Маја
3 Поповски Владимир
4 Бишковски Владимир
5 Ѓорѓиоски Гоце
6 Абди Орхан

Последно ажурирање: 31.01.2019 12:00 часот

Контактирајте не

Во моментот не сме активни. Но можете да ни пратите е-пошта.

Не се чита? Промени текст. captcha txt