0

Повик за наставници и друг кадар за учество во Еразмус+ проект

Повик за наставници и друг кадар за учество во Еразмус+ проект Се повикуваат вработените во СУГС Гимназија „Јосип Броз-Тито“ да се пријават за учество во програмата за мобилност во Еразмус+ [...]