0

Конкурс за запишување ученици во трета година во паралелка со Меѓународна матура во учебната 2018/19г.

УСЛОВИ ЗА УПИС И КОНКУРСНИ РОКОВИ БРОЈ НА УЧЕНИЧКИ МЕСТА Во согласност со Конкурсот на Министерството за образование и наука за запишување на уленици во учебната 2018.2019г. во гимназијата , [...]