0

Протокол за постапување за време на полагање на приемните испити за програмата на Меѓународна матура за учениците во трета година во учебната 2021/2022 година

1. Полагањето на учениците, прегледувањето на тестовите, истакнувањето на прелиминарните резултати, поднесувањето на приговори, разгледувањето на приговорите и објавување на конечните резултатите [...]