• Слободни ученички активности и натпревари;
 • Општествено – корисна и хуманитарна работа на учениците;
 • Ученички екскурзии;
 • Здравствена заштита и здравствено воспитание на учениците;
 • Ученички заедници и организации;
 • Соработка со локалната средина;
 • Соработка со родители;
 • Стручни активи, класен и наставнички совети;
 • Јавна и културна дејност на училиштето;
 • 8-ми Септември – Ден на осамостојување на Македонија;
 • 11 Октомври – Ден на востанието;
 • Одбележување на месецот на книгата;
 • Учество на спортски манифестации;
 • Организирање посета на театарски  претстави;
 • Организирање посета на музеј;
 • Одбележување на 13-ти Ноември;
 • Организиран пречек на Нова година;
 • Организирање на програма по повод Патрониот празник;
 • Одбележување на денот на дрвото;
 • Одбележување на 21-ви Март – Ден на Екологијата;
 • Учество на Саем за образование;
 • Учество на Саем на книгата;
 • Одбележување на 1-ви Мај;
 • Одбележување на 24-ти Мај – Ден на словенските просветители
Контактирајте не

Во моментот не сме активни. Но можете да ни пратите е-пошта.

Not readable? Change text. captcha txt