За поквалитетна и попродуктивна настава, Гимназијата располага со повеќе наставни помагала и дидактички материјали. За организирање на покреативна настава, од техничката опрема, училиштето е опремено со 100 компјутери, компјутер во секој наставнички кабинет – 9, 8 компјутери во наставничката канцеларија, лаптоп за секој професор, скенери, печатари и  фотокопири, смарт табла во училницата на меѓународна матура, ЛЦД проектори, проекциони платна, опремени кабинети по предметите биологија, хемија и физика, опремени 2 кабинети од кинеска донација за реализирање на дигитални содржини во наставата, радиокасетофони и  географски карти.

Контактирајте не

Во моментот не сме активни. Но можете да ни пратите е-пошта.

Not readable? Change text. captcha txt