0

Конкурс за упис во прва година и меѓународна матура 2019/2020 година

Во прилог се документите за Упис во прва година и Упис во паралелката на  меѓународна матура, во гимназијата „Јосип Броз Тито“.

0

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИНТЕРНИОТ ОГЛАС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Во интерниот оглас за упис на ученици во прва година на СУГС Гимназија Јосип Броз Тито Скопје бр. 08-159/1 СЕ ВРШАТ СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА: Во делот III. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ [...]

0

КОНКУРСНИ РОКОВИ

ПРИЈАВУВАЊЕТО И ЗАПИШУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ СЕ ВРШИ ВО ЕДЕН УПИСЕН РОК СО ДВЕ ПРИЈАВУВАЊА ВО МЕСЕЦ ЈУНИ. Првото пријавување и запишување на учениците се врши на 18 и 19 јуни 2018 година, а ранг [...]

0

Меѓународна матура / The International Baccalaureate program

Учениците од паралелката IV 13 од програмата за Меѓународна матура го полагаа последниот екстерен испит во сесијата мај 2018. Им посакуваме одлични резултати на екстерните испити со надеж дека ќе [...]

0

ИНТЕРЕН ОГЛАС за запишивање на ученици во прва година за гимназиско образование за 2018/2019 година

  08-184/2 19.04.2018 Во согласност со член 42 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, [...]

0

ИНТЕРЕН ОГЛАС

ИНТЕРЕН ОГЛАС За запишување на ученици во  ГЕРМАНСКА  ПАРАЛЕЛКАсо изучување нагермански јазик со 6 часа неделен фонд  во учебната 2018/2019 година во СУГС гимназија “ ЈОСИП БРОЗ – ТИТО “  Скопје [...]

0

Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2018/2019 година во Република Македонија

Со Конкурсот за запишување ученици во средното образование во учебната2018/2019 година е утврдена можноста за запишување ученици според наставните планови и програми за: гимназиско образование, [...]

Контактирајте не

Во моментот не сме активни. Но можете да ни пратите е-пошта.

Не се чита? Промени текст. captcha txt