Содржина на активностите Време на реализација Задолжени за реализација
Превентивни систематски прегледи на учениците според планот на здравствената установа лекари, наставници, раководители,педагог и родители
Вакцинација на учениците според планот на здравствената установа лекари, наставници,педагог раководители и родители
Крводарителски  акции Според планот на Црвениот крст на РМ лекари, наставници, раководители
Противепидемиолошки

мерки

по потреба сите вработени со стручни служби
Одржување на хигиена во училиштето цела учебна година технички персонал, сите вработени и учениците
Одржување на личната хигиена цела учебна година сите вработени
Предавања за заштита од заразни болести и болести на зависност во текот на учебната година стручни лица и наставници
Организирање предавања од областа на здравствената заштита и образование во текот на учебната година наставници, педагог и стручни соработници
Грижа за зеленилото во училишниот двор цела година наставници, ученици и други вработени
Превентивни систематски прегледи на вработените во законски рок сите вработени
Контактирајте не

Во моментот не сме активни. Но можете да ни пратите е-пошта.

Not readable? Change text. captcha txt