0

Повик за наставници и друг кадар за учество во Еразмус+ проект

Повик за наставници и друг кадар за учество во Еразмус+ проект Се повикуваат вработените во СУГС Гимназија „Јосип Броз-Тито“ да се пријават за учество во програмата за мобилност во Еразмус+ [...]

0

Повик за учество во селекција на ученици за ЛТТ активност на Крит во рамките на Еразмус+ проектот „Нашиот живот во наши раце

Драги ученици, Нашето училиште е вклучено во Еразмус+ проектот „Нашиот живот во наши раце“ (“Our Life in Our Hands“) од програмата КА229 – Стратешки партнерства за училишни размени. [...]

0

Повик за наставници за учество во дисеминација на Еразмус+ проектот „Ефективна училница насочена кон ученикот“

  Нашето училиште во периодот од 1.9.2020 до 31.8.2022 година го спроведува Еразмус+ проектот „Ефективна училница насочена кон ученикот“ (бр. 2020-1-MK01-KA101-077668). Во рамките на [...]