Во Соопштенија
Време за приклучување 5 минути
1 час 8:00 – 8:35
Мал одмор/време за приклучување 5 минути
2 час 8:40 -9:15
Мал одмор/време за приклучување 5 минути
3 час 9:20 -9:55
Голем одмор 15 минути
Време за приклучување 5 минути
4 час 10:15-10:50
Мал одмор/време за приклучување 5 минути
5 час 10:55-11:30
Мал одмор/време за приклучување 5 минути
6 час 11:35-12:10
Мал одмор/време за приклучување 5 минути
7 час 12:15-12:50
Recent Posts

Оставете коментар

Контактирајте не

Во моментот не сме активни. Но можете да ни пратите е-пошта.

Не се чита? Промени текст. captcha txt