0

Признанија и награди за ученици и професори – ментори

Признанија и награди за ученици и професори - ментори: Коле Павлов и Ивона Младеновска од СУГС "Јосип Броз - Тито" од Скопје. Ученичката Јоана Петреска од паралелката 1-4 е третонаградена на [...]

0

Протокол за постапување за време на полагање на приемните испити за програмата на Меѓународна матура за учениците во трета година во учебната 2021/2022 година

1. Полагањето на учениците, прегледувањето на тестовите, истакнувањето на прелиминарните резултати, поднесувањето на приговори, разгледувањето на приговорите и објавување на конечните резултатите [...]