Во Активности
Македонски јазик (Macedonian)

Учениците од програмата на Меѓународна матура го претставуваат Училиштето и Република Македонија на Spring Festival во Втора гимназија во Марибор, Словенија. Во текот на неколку дена ќе учествуваат на креативни работилници и ќе се запознаат со ученици не само од Словенија туку и од Израел, Франција, Германија, Словачка, Босна и Херцеговина и Србија. Одговорен професор – Гордиана Ѓоргова.

Англиски јазик (English)

The students from the International Baccalaureate program are representing the high school and the Republic of Macedonia at the Spring Festival at The Second Gymnasium in Maribor, Slovenia. During their stay in the country, they will take part in creative workshops and get acquainted with students not only from Slovenia, but also from Israel, France, Germany, Slovakia, Bosnia and Herzegovina and Serbia. Mentor – Professor Gordiana Gjorgova.

Recent Posts

Оставете коментар

Контактирајте не

Во моментот не сме активни. Но можете да ни пратите е-пошта.

Не се чита? Промени текст. captcha txt