0

ИНТЕРЕН ОГЛАС за запишивање на ученици во прва година за гимназиско образование за 2018/2019 година

  08-184/2 19.04.2018 Во согласност со член 42 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, [...]

0

Конкурс за запишување ученици во трета година во паралелка со Меѓународна матура во учебната 2018/19г.

УСЛОВИ ЗА УПИС И КОНКУРСНИ РОКОВИ БРОЈ НА УЧЕНИЧКИ МЕСТА Во согласност со Конкурсот на Министерството за образование и наука за запишување на уленици во учебната 2018.2019г. во гимназијата , [...]

0

Работилница за Стоп Анимација

Во просториите на  нашето училиште во текот на месеците март и април се одржува работилница за "Стоп Анимација" која е во рамки на проектот ИНФОМЛАДИ@КРЕАТИВНИ. Работилницата има за цел да ги [...]

0

Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2018/2019 година во Република Македонија

Со Конкурсот за запишување ученици во средното образование во учебната2018/2019 година е утврдена можноста за запишување ученици според наставните планови и програми за: гимназиско образование, [...]