In Соопштенија

На повикот за ученици за учество во училишните тимови за координирање на активностите во Еразмус+ проектите од програмата КА229-Стратешки партнерства за училишни размени се пријавија 62 кадидати за проектот „Нашиот живот во наши раце“ (“Our Life in Our Hands“) и 44 кандидати за проектот „Обновливи извори на енергија“ (“Renew Energy“).

По извршеното вреднување на апликацискиот прашалник врз основа на Критеиумите за учество на ученици во Еразмус+ проектите комисиите ги утврдија следните резултати:

А. Ученици што влегуваат во училишниот проектен тим за проектот „Нашиот живот во наши раце“:

 1. Ведрана Петрова III-8
 2. Георгина Петреска III-13
 3. Марија Филипова III-13
 4. Мила Вукиќевиќ I-10
 5. Јулија Ѓорѓиеска I-6
 6. Антонио Цаневски IV-8
 7. Лука Зотовиќ I-10
 8. Јулијана Чунгурски III-13
 9. Јана Куковска I-2
 10. Ива Ивановска I-10
 11. Катерина Илиевска II-7
 12. Јована Меловска II-10
 13. Магдалена Гоџо II-10
 14. Ивана Филева II-3
 15. Мелек Шејдовска III-11

 

Б. Ученици што влегуваат во училишниот проектен тим за проектот „Обновливи извори на енергија“:

 1. Анастасија Радинска I-10
 2. Нина Станоеска I-10
 3. Евросима Петкова I-2
 4. Анастасија Ѓорѓиеска IV-11
 5. Бисера Мојсоска I-10
 6. Денис Скука II-11
 7. Матеј Ристески III-1
 8. Дилара Ибрахим II-11
 9. Марија Качујаноска III-8
 10. Ана Станчевска II-10
 11. Коста Белевски II-9
 12. Ангела Митревска III-13
 13. Бисера Солева II-5
 14. Зулејха Демироска II-11
 15. Сара Трпчевиќ II-1

 

Им честитаме на овие ученици и им посакуваме успешно учество и достојно претставување на нашето училиште и земја во заедничките активности со учесниците од партнерските училишта.

Сите останати ученици кои се одзваа на повикот, но и сите ученици од нашето училиште ги повикуваме и поттикнуваме активно да се вклучат во активностите што следуваат со што стануваат потенцијални учесници во мобилностите на овие проекти  и потенцијални учесници во идни проекти.

Recommended Posts

Leave a Comment

Контактирајте не

Во моментот не сме активни. Но можете да ни пратите е-пошта.

Not readable? Change text. captcha txt